Датчик тензометричний щільного П-1 для ПАТ «ІнГЗК»

Опис проекту

Клієнт:  ПАТ «ІнГЗК»
Розташування:   Україна, Кривий Ріг
Постачання: 25 шт.
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник:               ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Розроблено та впроваджено датчики тензометричного щільного П-1 на виробництві ПАТ «ІнГЗК»

Призначення датчика:

Зважування різних вантажів при технологічних та комерційних операціях, визначення тари при необхідності, облік вантажів наростаючим підсумком, а також зважування тварин поодинці або невеликими групами.

Галузь застосування

Ваги можуть бути використані в різних галузях промисловості, в складських приміщеннях, також у сільському господарстві.

Дозатор ваговий безперервної дії стрічковий ДНЛ-1 для ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Опис проекту

Клієнт:  ПАТ «АрселорМіттал»
Розташування:   Україна, Кривий Ріг
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник:              ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Призначення:

Безперервне зважування та дозування сипких матеріалів у технологічних потоках у різних галузях промисловості.

Функціонування

 •  підтримка заданої, вимірювання поточної продуктивності;
 • облік витрат матеріалу, що дозується (підсумок, маса, швидкість; поточна продуктивність);
 •  індикація параметрів задатчика;
 • обробка вхідних сигналів та формування керуючих впливів на електропривод;
 •  контроль та сигналізація аварійних ситуацій (аварійна зупинка дозатора, відсутність матеріалу на стрічці, спрацювання струмового захисту електроприводу
 • місцеве/дистанційне завдання значень продуктивності;
 • можливість виведення інформації на ЕОМ верхнього рівня через RS-485;
 • можливість видачі вихідних сигналів на блокування суміжного обладнання або включення сигналізації під час аварійної зупинки.

Технічні характеристики ДНЛ-1

  1. Найбільша межа продуктивності, т/год…………………………0,16-630
  2. Найменша межа продуктивності, % …………………………10

.± 0,25; 0,5;0,6;1;1,5;2,0

 • Лінійна щільність матеріалу, кг/м………………………………………100-160
 • Максимальний розмір шматків матеріалу, що дозується, мм, до……….170
 • Об’ємна маса матеріалу, т/м3……………………………………………..0,7-0,9
 • Швидкість руху транспортерної стрічки, м/с…………………………0,2-1,1
 • Вірогідність безвідмовної роботи за 1000 годин………………………….0,96
 • Термін служби, років, не менше……………………………………………………10

 

Гранулометр «ПІК-074П» для ПАТ “АрселорМіттал”

Опис проекту

Клієнт:  ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”
Розташування: Україна, Кривий Ріг
Рік закінчення:   2013
Головний підрядник:               ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Для управління виробничими процесами у багатьох галузях промисловості велике значення має вимір гранулометричного складу твердої пульпи в потоці. Однак приладів типу гранулометрів, що використовуються в системах автоматичного контролю та керування порівняно небагато.

Установка «ПІК-074П» призначена для безперервного автоматичного контролю гранулометричного складу пульпоподібних та сухих продуктів процесів подрібнення та класифікації, що транспортуються трубопроводами (жолобами) у пульподілителях та ємностях, без відбору проб, безпосередньо в потоці та забезпечує безперервне визначення та відображення на дисплеї змісту контрольних класів крупності частинок у пульпі, видачу стандартного сигналу на регулюючі пристрої та передачу даних каналами зв’язку.
Не має аналогів у світі.

Область застосування
Гранулометр «ПІК-074П» використовується в процесі мокрого або сухого подрібнення в галузі збагачення корисних копалин, у гірничо-хімічній, абразивній, будівельній та інших галузях промисловості.

Переваги та переваги

Принцип дії
Принцип роботи гранулометра «ПІК-074П» заснований на щомиті вимірюванні лінійних розмірів великих частинок у потоці пульпи методом обмацування та розрахунку процентного класу крупності частинок за заданим алгоритмом.

Гранулометр «ПІК-074П» складається з:

 • датчика крупності ДКП-04, який забезпечує вимірювання лінійних розмірів частинок і встановлюється безпосередньо в потоці пульпи (у трубопроводі, жолобах, розподільчих коробках тощо);
 • шафи управління з мікропроцесорним перетворювачем МІП-3, що встановлюється не далі 10м від датчика крупності ДКП-04 і забезпечує розрахунок заданих класів крупності (не більше 2-х), виведення інформації на дисплей та передачу результатів вимірювань по каналах зв’язку, безперервне визначення та відображення на цифровому дисплеї величини процентного вмісту контрольних класів крупності частинок у пульпі.

Вартості та переваги
Дозволяє проводити вимірювання крупності частинок пульпи без додаткових пробовідбірних та пробопідготовчих пристроїв, а також спеціально обладнаного місця для розміщення гранулометра та відведення з нього пульпи.

Гранулометр «ПІК-074П» забезпечує:

 • можливість перегляду на дисплеї виміряних та обчислених значень;
 • видача стандартного сигналу на регулюючі пристрої;
 • передачу даних каналами зв’язку;
 • встановлення режимів роботи, вибір діапазонів, введення коефіцієнтів калібрування та налаштування за допомогою цифрової клавіатури;
 • на показання вимірювань не впливають бульбашки повітря, включення магнітних фракцій, зміни щільності пульпи та температури.

Автоматизована система відбору проб та прободоставки магнетитових концентратів корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2 ВАТ «Полтавський ГЗК».

290179386

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шкаф подготовки и отправки проб ШПО-2(У)

Опис проекту

Клієнт: ВАТ «Полтавський ГЗК».

Розташування: Україна
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення: 2014
Головний підрядник: ТОВ «НВК «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»

Автоматизована система відбору проб та прободоставки магнетитових концентратів корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2 ВАТ «Полтавський ГЗК». (АСОПП корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2)

Мета створення системи:

 • забезпечення роботи встановленого технологічного обладнання у всіх передбачених режимах;
 • підвищення рівня безпеки роботи встановленого обладнання;
 • скорочення втрат сировини та готової продукції;
 • зниження ймовірності помилкових дій оперативного персоналу;
 • економія енергетичних ресурсів;
 • підвищення ступеня інформатизації та автоматизації;
 • отримання своєчасної та достовірної інформації з об’єктів;
 • підвищення коефіцієнта використання встановленого обладнання;
 • оптимізація перебігу технологічних процесів у встановлених та перехідних режимах;
 • підвищення якості та оперативності технічного обслуговування, покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
 • аналіз ретроспективної інформації, у тому числі аварій та порушень;
 • підвищення вилучення заліза в концентрат за рахунок стабілізації параметрів технологічного процесу (забезпечення необхідного контролю та управління технологічним процесом за рахунок оперативного забезпечення інформацією, необхідною для якісного ведення технологічного процесу та зниження впливу “людського фактора”)
 • оптимізація персоналу служб ВТК.

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шафа ШПО-2(У) – забезпечує накопичення приватних проб, їх ретельне перемішування та усереднення, формування об’єднаної проби, її дозування (об’ємом від 1 до 3 літрів) та передачу на аналіз.

Автоматично забезпечується промивання водою змішувача та пристрої відправлення проб, а також промивання та продування транспортних трубопроводів

Пробовідбірники ПХТ-1-700(У), ПХТ-1-600(У), ПХТ-1-800(У), ПХТ- 1-1000(У)

 Пробовідбірник ПХТ-1-600(У) призначений для відбору технологічних проб із трубопроводів діаметром 630мм (зовнішній діаметр). Технічні дані ПХТ-1-600(У) наведені в таблиці 1:

Таблиця 1.

Найменування характеристики Од.вимірювання Величина вимірювання
Діаметр трубопроводу (зовнішній) мм 630
Кількість проби, що відбирається м3 до 10
Маса кг 500
Габаритні розміри ДхШхВ мм 775×1125×1150

Характеристики пробовідбірника пересічного «ПРО-26П(У)»

Діапазон регульованої щілини ножа, мм від 10 до 30
Кут установки ножа у вертикальній площині, град від 0 до 90
Висота підняття ножа вздовж штанги, мм, не менше 300
Робочий хід ножа L, мм від 1100 до 1800
Швидкість переміщення ножа, м/с від 0,05 до 0,3
Температура пульпи, °С від 10 до 60
Температура навколишнього повітря, °С від 5 до 50
Маса виробу, кг від 60 до 100

Принцип дії пробовідбірника заснований на відборі частини рідини з вільно падаючого плоского струменя при перетині її приймальним ножем пристрою. Проба з ножа видаляється самопливом.

Пробовідбірник працює у повторно-короткочасному режимі, керується блоком керування та оснащений пневмоприводом.