290179386

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шкаф подготовки и отправки проб ШПО-2(У)

Опис проекту

Клієнт: ВАТ «Полтавський ГЗК».

Розташування: Україна
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення: 2014
Головний підрядник: ТОВ «НВК «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»

Автоматизована система відбору проб та прободоставки магнетитових концентратів корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2 ВАТ «Полтавський ГЗК». (АСОПП корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2)

Мета створення системи:

 • забезпечення роботи встановленого технологічного обладнання у всіх передбачених режимах;
 • підвищення рівня безпеки роботи встановленого обладнання;
 • скорочення втрат сировини та готової продукції;
 • зниження ймовірності помилкових дій оперативного персоналу;
 • економія енергетичних ресурсів;
 • підвищення ступеня інформатизації та автоматизації;
 • отримання своєчасної та достовірної інформації з об’єктів;
 • підвищення коефіцієнта використання встановленого обладнання;
 • оптимізація перебігу технологічних процесів у встановлених та перехідних режимах;
 • підвищення якості та оперативності технічного обслуговування, покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
 • аналіз ретроспективної інформації, у тому числі аварій та порушень;
 • підвищення вилучення заліза в концентрат за рахунок стабілізації параметрів технологічного процесу (забезпечення необхідного контролю та управління технологічним процесом за рахунок оперативного забезпечення інформацією, необхідною для якісного ведення технологічного процесу та зниження впливу “людського фактора”)
 • оптимізація персоналу служб ВТК.

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шафа ШПО-2(У) – забезпечує накопичення приватних проб, їх ретельне перемішування та усереднення, формування об’єднаної проби, її дозування (об’ємом від 1 до 3 літрів) та передачу на аналіз.

Автоматично забезпечується промивання водою змішувача та пристрої відправлення проб, а також промивання та продування транспортних трубопроводів

Пробовідбірники ПХТ-1-700(У), ПХТ-1-600(У), ПХТ-1-800(У), ПХТ- 1-1000(У)

 Пробовідбірник ПХТ-1-600(У) призначений для відбору технологічних проб із трубопроводів діаметром 630мм (зовнішній діаметр). Технічні дані ПХТ-1-600(У) наведені в таблиці 1:

Таблиця 1.

Найменування характеристики Од.вимірювання Величина вимірювання
Діаметр трубопроводу (зовнішній) мм 630
Кількість проби, що відбирається м3 до 10
Маса кг 500
Габаритні розміри ДхШхВ мм 775×1125×1150

Характеристики пробовідбірника пересічного «ПРО-26П(У)»

Діапазон регульованої щілини ножа, мм від 10 до 30
Кут установки ножа у вертикальній площині, град від 0 до 90
Висота підняття ножа вздовж штанги, мм, не менше 300
Робочий хід ножа L, мм від 1100 до 1800
Швидкість переміщення ножа, м/с від 0,05 до 0,3
Температура пульпи, °С від 10 до 60
Температура навколишнього повітря, °С від 5 до 50
Маса виробу, кг від 60 до 100

Принцип дії пробовідбірника заснований на відборі частини рідини з вільно падаючого плоского струменя при перетині її приймальним ножем пристрою. Проба з ножа видаляється самопливом.

Пробовідбірник працює у повторно-короткочасному режимі, керується блоком керування та оснащений пневмоприводом.