00209605_n1 (1)

Опис проекту

Клієнт: ВАТ «ПівдГЗК».
Розташування: Україна
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник: “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Автоматизована система управління технологічними процесами дроблення руди на 5-му каскаді цеху №1 УДТК ВАТ «ПівдГЗК».

Цілі, які були поставлені перед проектом:

 • Раціональне ведення технологічного процесу;
 • Забезпечення заданого середнього темпу дроблення;
 • Забезпечення виробництва заданої якості з мінімальними енергетичними витратами;
 • Підвищення продуктивності та покращення умов праці обслуговуючого персоналу.
 • Стабілізацією параметрів технологічного процесу;
 • Контролем стану технологічного процесу та обладнання;
 • Технологічною сигналізацією про відхилення параметрів від заданих значень;
 • Наявністю протоколювання та архівації основних параметрів процесу, що дозволяють робити оперативний аналіз якості роботи технологічного обладнання.

Завданням експлуатації та технічного обслуговування АСУТП є підтримання справного та працездатного стану системи у всіх режимах та на всіх стадіях її експлуатації, що забезпечило підвищення вилучення цінних компонентів, якості концентратів, скорочення витрат реагентів та електроенергії.

З розробкою та встановленням Автоматизованої системи управління тех. процесами дроблення руди на підприємство було вирішено та спрощено.

Рішення, які були досягнуті

Рішення досягнуто:

 • Підтримка технологічних параметрів процесу на заданому рівні (стабілізація технологічних режимів).
 • Підтримка показників якості процесу на заданому рівні з мінімізацією відхилень (стабілізація якості).
 • Розрахунок та підтримання оптимальних технологічних параметрів, що забезпечують максимальну продуктивність процесу при заданому значенні показників якості (оптимізація технологічних режимів).
 • Технологічне доведення автоматизованого управління до реальної економічної ефективності.
 • максимальне використання обладнання низової автоматики вже встановленого на об’єкті в рамках контурів ручного керування;
 • використання спеціалізованого обладнання для контролю технологічних параметрів процесу;
 • організація довготривалого моніторингу технологічних параметрів з метою визначення найбільш актуальних для даного виробництва критеріїв запровадження процесу;
 • розробка алгоритмічного забезпечення системи на основі аналізу результатів моніторингу.
 • максимальне використання обладнання низової автоматики вже встановленого на об’єкті в рамках контурів ручного керування;
 • використання спеціалізованого обладнання контролю технологічних параметрів процесу;
 • організація довготривалого моніторингу технологічних параметрів з метою визначення найбільш актуальних для даного виробництва критеріїв введення процесу;
 • розробка алгоритмічного забезпечення системи     на основі аналізу результатів моніторингу.