Гранулометр «ПІК-074П» для ПАТ “АрселорМіттал”

Опис проекту

Клієнт:  ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”
Розташування: Україна, Кривий Ріг
Рік закінчення:   2013
Головний підрядник:               ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Для управління виробничими процесами у багатьох галузях промисловості велике значення має вимір гранулометричного складу твердої пульпи в потоці. Однак приладів типу гранулометрів, що використовуються в системах автоматичного контролю та керування порівняно небагато.

Установка «ПІК-074П» призначена для безперервного автоматичного контролю гранулометричного складу пульпоподібних та сухих продуктів процесів подрібнення та класифікації, що транспортуються трубопроводами (жолобами) у пульподілителях та ємностях, без відбору проб, безпосередньо в потоці та забезпечує безперервне визначення та відображення на дисплеї змісту контрольних класів крупності частинок у пульпі, видачу стандартного сигналу на регулюючі пристрої та передачу даних каналами зв’язку.
Не має аналогів у світі.

Область застосування
Гранулометр «ПІК-074П» використовується в процесі мокрого або сухого подрібнення в галузі збагачення корисних копалин, у гірничо-хімічній, абразивній, будівельній та інших галузях промисловості.

Переваги та переваги

Принцип дії
Принцип роботи гранулометра «ПІК-074П» заснований на щомиті вимірюванні лінійних розмірів великих частинок у потоці пульпи методом обмацування та розрахунку процентного класу крупності частинок за заданим алгоритмом.

Гранулометр «ПІК-074П» складається з:

 • датчика крупності ДКП-04, який забезпечує вимірювання лінійних розмірів частинок і встановлюється безпосередньо в потоці пульпи (у трубопроводі, жолобах, розподільчих коробках тощо);
 • шафи управління з мікропроцесорним перетворювачем МІП-3, що встановлюється не далі 10м від датчика крупності ДКП-04 і забезпечує розрахунок заданих класів крупності (не більше 2-х), виведення інформації на дисплей та передачу результатів вимірювань по каналах зв’язку, безперервне визначення та відображення на цифровому дисплеї величини процентного вмісту контрольних класів крупності частинок у пульпі.

Вартості та переваги
Дозволяє проводити вимірювання крупності частинок пульпи без додаткових пробовідбірних та пробопідготовчих пристроїв, а також спеціально обладнаного місця для розміщення гранулометра та відведення з нього пульпи.

Гранулометр «ПІК-074П» забезпечує:

 • можливість перегляду на дисплеї виміряних та обчислених значень;
 • видача стандартного сигналу на регулюючі пристрої;
 • передачу даних каналами зв’язку;
 • встановлення режимів роботи, вибір діапазонів, введення коефіцієнтів калібрування та налаштування за допомогою цифрової клавіатури;
 • на показання вимірювань не впливають бульбашки повітря, включення магнітних фракцій, зміни щільності пульпи та температури.

Впровадження електроімпульсного механізму зводообрушення та запобігання налипанню матеріалів у бункерах, силосах та течках для ВАТ «Миколаївський глиноземний завод»,

Впровадження електроімпульсного механізму склепіння та запобігання налипанню матеріалів у бункерах, силосах та течках для ВАТ «Миколаївський глиноземний завод»

Клієнт:   ВАТ «Миколаївський глиноземний завод»
Розташування: Україна, м. Миколаїв
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник:               ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Механізм склепіння та запобігання налипанню сипучого матеріалу в бункерах і силосах, який при експлуатації забезпечує безупинну роботу бункерів незалежно від вологості матеріалу

Рішення

Механізм складається з віброліста, який кріпиться усередині бункеру на гумових амортизаторах.

Механізм працює наступним чином: при утворенні та склепіння матеріалу в бункері накопичена енергія в установці, перетворюється на механічний імпульс, передається на вібролист, який руйнує склепіння матеріалів у бункері та очищається від налиплого матеріалу.

Залежно від виду сипучого матеріалу та його вологості на бункері монтується від одного до чотирьох індукторів.

Ваги конвеєрні тензометричні ВКТ-4А-2 для «Північного гірничо-збагачувального комбінату» “ПівнГЗК” Україна

Опис проекту

Клієнт:   «Північного гірничо-збагачувального комбінату» “ПівнГЗК”  Україна
Розташування:   Україна, м. Кривий Ріг
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник:               ТОВ “НВК “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Вимірювання наростаючим підсумком маси сипких і шматкових матеріалів, що транспортуються стрічковими конвеєрами в безперервно діючі технологічні агрегати (млини, печі тощо), а також поточної продуктивності конвеєра

Функціонування

Ваги можуть бути використані в металургійній, хімічній, будівельній та ін. галузях промисловості. У роботі ваг застосовується обробка сигналів тензодатчиків і датчика швидкості стрічки, що використовуються для визначення поточної продуктивності та кількості матеріалу, наростаючим підсумком.

Принцип дії:
У роботі ваг використано перетворення сигналів тензодатчиків і датчика швидкості стрічки та формування сигналу про поточну продуктивність, кількість матеріалу, що пройшов через ваги наростаючим підсумком. Перетворення та формування сигналів здійснюються мікроконтролером БОС-2.

Використання спільно з вагами – пристрої калібрувального КК – 1. Це найбільш наближений до перевірки (калібрування реальним сипучим матеріалом) спосіб імітації потоку сипучого матеріалу. Застосовується в тих випадках, коли немає можливості переважання матеріалу на статичних терезах з отриманням достовірної інформації про результат переваги. Перетворення та формування сигналів здійснюються мікроконтролером БОС-2.

Автоматизована система управління технологічними процесами дроблення руди на 5-му каскаді цеху №1 УДТК ВАТ «ПівдГЗК».

00209605_n1 (1)

Опис проекту

Клієнт: ВАТ «ПівдГЗК».
Розташування: Україна
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення:   2014
Головний підрядник: “СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА”

Автоматизована система управління технологічними процесами дроблення руди на 5-му каскаді цеху №1 УДТК ВАТ «ПівдГЗК».

Цілі, які були поставлені перед проектом:

 • Раціональне ведення технологічного процесу;
 • Забезпечення заданого середнього темпу дроблення;
 • Забезпечення виробництва заданої якості з мінімальними енергетичними витратами;
 • Підвищення продуктивності та покращення умов праці обслуговуючого персоналу.
 • Стабілізацією параметрів технологічного процесу;
 • Контролем стану технологічного процесу та обладнання;
 • Технологічною сигналізацією про відхилення параметрів від заданих значень;
 • Наявністю протоколювання та архівації основних параметрів процесу, що дозволяють робити оперативний аналіз якості роботи технологічного обладнання.

Завданням експлуатації та технічного обслуговування АСУТП є підтримання справного та працездатного стану системи у всіх режимах та на всіх стадіях її експлуатації, що забезпечило підвищення вилучення цінних компонентів, якості концентратів, скорочення витрат реагентів та електроенергії.

З розробкою та встановленням Автоматизованої системи управління тех. процесами дроблення руди на підприємство було вирішено та спрощено.

Рішення, які були досягнуті

Рішення досягнуто:

 • Підтримка технологічних параметрів процесу на заданому рівні (стабілізація технологічних режимів).
 • Підтримка показників якості процесу на заданому рівні з мінімізацією відхилень (стабілізація якості).
 • Розрахунок та підтримання оптимальних технологічних параметрів, що забезпечують максимальну продуктивність процесу при заданому значенні показників якості (оптимізація технологічних режимів).
 • Технологічне доведення автоматизованого управління до реальної економічної ефективності.
 • максимальне використання обладнання низової автоматики вже встановленого на об’єкті в рамках контурів ручного керування;
 • використання спеціалізованого обладнання для контролю технологічних параметрів процесу;
 • організація довготривалого моніторингу технологічних параметрів з метою визначення найбільш актуальних для даного виробництва критеріїв запровадження процесу;
 • розробка алгоритмічного забезпечення системи на основі аналізу результатів моніторингу.
 • максимальне використання обладнання низової автоматики вже встановленого на об’єкті в рамках контурів ручного керування;
 • використання спеціалізованого обладнання контролю технологічних параметрів процесу;
 • організація довготривалого моніторингу технологічних параметрів з метою визначення найбільш актуальних для даного виробництва критеріїв введення процесу;
 • розробка алгоритмічного забезпечення системи     на основі аналізу результатів моніторингу.

Автоматизована система відбору проб та прободоставки магнетитових концентратів корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2 ВАТ «Полтавський ГЗК».

290179386

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шкаф подготовки и отправки проб ШПО-2(У)

Опис проекту

Клієнт: ВАТ «Полтавський ГЗК».

Розташування: Україна
Площа: 450,000 m2
Рік закінчення: 2014
Головний підрядник: ТОВ «НВК «СОЮЗЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»

Автоматизована система відбору проб та прободоставки магнетитових концентратів корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2 ВАТ «Полтавський ГЗК». (АСОПП корпусів збагачення ОФ-1 та ОФ-2)

Мета створення системи:

 • забезпечення роботи встановленого технологічного обладнання у всіх передбачених режимах;
 • підвищення рівня безпеки роботи встановленого обладнання;
 • скорочення втрат сировини та готової продукції;
 • зниження ймовірності помилкових дій оперативного персоналу;
 • економія енергетичних ресурсів;
 • підвищення ступеня інформатизації та автоматизації;
 • отримання своєчасної та достовірної інформації з об’єктів;
 • підвищення коефіцієнта використання встановленого обладнання;
 • оптимізація перебігу технологічних процесів у встановлених та перехідних режимах;
 • підвищення якості та оперативності технічного обслуговування, покращення умов праці обслуговуючого персоналу;
 • аналіз ретроспективної інформації, у тому числі аварій та порушень;
 • підвищення вилучення заліза в концентрат за рахунок стабілізації параметрів технологічного процесу (забезпечення необхідного контролю та управління технологічним процесом за рахунок оперативного забезпечення інформацією, необхідною для якісного ведення технологічного процесу та зниження впливу “людського фактора”)
 • оптимізація персоналу служб ВТК.

Шафа підготовки та відправлення проб ШПО-2(У)

Шафа ШПО-2(У) – забезпечує накопичення приватних проб, їх ретельне перемішування та усереднення, формування об’єднаної проби, її дозування (об’ємом від 1 до 3 літрів) та передачу на аналіз.

Автоматично забезпечується промивання водою змішувача та пристрої відправлення проб, а також промивання та продування транспортних трубопроводів

Пробовідбірники ПХТ-1-700(У), ПХТ-1-600(У), ПХТ-1-800(У), ПХТ- 1-1000(У)

 Пробовідбірник ПХТ-1-600(У) призначений для відбору технологічних проб із трубопроводів діаметром 630мм (зовнішній діаметр). Технічні дані ПХТ-1-600(У) наведені в таблиці 1:

Таблиця 1.

Найменування характеристики Од.вимірювання Величина вимірювання
Діаметр трубопроводу (зовнішній) мм 630
Кількість проби, що відбирається м3 до 10
Маса кг 500
Габаритні розміри ДхШхВ мм 775×1125×1150

Характеристики пробовідбірника пересічного «ПРО-26П(У)»

Діапазон регульованої щілини ножа, мм від 10 до 30
Кут установки ножа у вертикальній площині, град від 0 до 90
Висота підняття ножа вздовж штанги, мм, не менше 300
Робочий хід ножа L, мм від 1100 до 1800
Швидкість переміщення ножа, м/с від 0,05 до 0,3
Температура пульпи, °С від 10 до 60
Температура навколишнього повітря, °С від 5 до 50
Маса виробу, кг від 60 до 100

Принцип дії пробовідбірника заснований на відборі частини рідини з вільно падаючого плоского струменя при перетині її приймальним ножем пристрою. Проба з ножа видаляється самопливом.

Пробовідбірник працює у повторно-короткочасному режимі, керується блоком керування та оснащений пневмоприводом.